Verzekeren

Als zelfstandig ondernemer heeft u te maken met andere verzekeringen als een medewerker in loondienst, daarnaast bent u aansprakelijk voor de uitvoering van het bedrijf waarvoor bepaalde bedrijfsverzekeringen handig en nodig zijn.

De meest voorkomende verzekeringen hebben we in twee categorieën verdeeld. De verzekeringen voor uzelf als ondernemer en deze voor uw bedrijf.

Ondernemers Verzekeringen

Een aantal zaken waar u als werknemer voor verzekerd was gelden nu niet meer. Hiervoor kan een werkgevers verzekering worden afgesloten.

▪  Arbeidsongeschiktheid
▪  Ziekte
▪  Pensioen

Arbeidsongeschiktheid
Als je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, dan kun je niet meer werkzaam zijn in je eigen bedrijf. Toch heb je de standaar van levensonderhoud en eventuele verplichtingen van aflossingen, denk aan een hypotheek. De arbeidsongeschiktheid verzekering keert uit als je als ondernemer niet meer in staat bent om (100%) te functioneren binnen je bedrijf. De premie en uitbetaling zijn uiteraard geheel afhankelijk van de eigen wensen zoals de hoogte van het uit te keren bedrag en de financiële verplichtingen.

Ziekte
Ook als ondernemer kun je ziek worden. De ziektekosten verzekering zorgt ervoor dat kosten zoals doktersbezoek vergoed worden. Dit is vrijwel dezelfde verzekering die je als werknemer ook hebt.

Pensioen
Als ondernemer dien je zelf zorg te dragen voor je pensioen. Je kunt dit zelf opbouwen door geld te sparen, of een speciale pensioen verzekering voor afsluiten die een bedrag uitbetaald bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. De premie en hoogte van de pensioen uitkering is uiteraard afhankelijk van de huidige leeftijd en het in te leggen maandbedrag.

Bedrijfsverzekeringen

Buiten uzelf en de werknemers dienen er ook een aantal verzekeringen voor uw bedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan:
▪  Bedrijfsgebouwen
▪  Voorraden   ▪  Aansprakelijkheid
▪  Rechtsbijstand

Bedrijfsgebouwen
Als uw webwinkel of internetbedrijf is ondergebracht in een apart bedrijfsgebouw is het handig een verzekering af te sluiten voor dit gebouw voor bijvoorbeeld inbraak.

Voorraden
Wellicht werkt u met een goederen voorraad en een inventaris zoals bureau en wandstellingen. Deze bedrijfsinventaris kan voor een vooraf gestelde waarde verzekerd worden tegen brand- en of waterschade bijvoorbeeld.

Aansprakelijkheid
Als u materiële of immateriële schade toebrengen dan dekt de aansprakelijkheid verzekering de schade die is toegebracht.

Rechtsbijstand
Raakt u betrokken in een juridisch geschil dan biedt de rechtsbijstandverzekering uitkomts. Deze verzekering kunt u inschakelen als u juridische vraagstukken heeft waarbij uw bedrijf betrokken is. Denk aan het nakomen van afspraken van afnemers of leveranciers of een geschil met een werknemer.

InterPolis heeft een glasheldere website met een overzicht van de verzekeringen voor bedijven: www.interpolis.nl/zakelijk

Voor alle verzekeringen geldt uiteraard dat een goed gesprek met een onafhankelijk financieel adviseur aan te raden is. Deze kan precies vertellen welke verzekeringen van toepassing zijn op uw situatie.

Gefeliciteerd, alle voorbereidende werkzaamheden zijn achter de rug. We kunnen ons nu gaan richten op de Opstart Fase!